Clona

Clona je část fotoaparátu, která ovlivňuje množství světla, procházejícího objektivem fotoaparátu na snímací čip.

Vyjádření clony

Velikost zaclonění se udává tzv. clonovým číslem. To je z toho důvodu, že při měnící se ohniskové vzdálenosti objektivu se při stejném průměru otvoru mění množství světla, které dopadá na snímací prvek.

Toto je vyjádřeno vztahem F = f / d

kde:

  • F je clonové číslo
  • f je ohnisková vzdálenost objektivu
  • d je průměr otvoru

Z tohoto je patrné, že při zachování stejného clonového čísla se při měnící se ohniskové vzdálenosti musí měnit velikost clonového otvoru. V praxi je pak důležité, že při zvětšující se ohniskové vzdálenosti dochází ke většímu zaclonění při zachování stejného průměru clony.

Význam clony

Clona má zásadní vliv na množství světla, procházejícího objektivem a dopadajícího na snímací prvek. Zároveň má velikost clony vliv na hloubku ostrosti fotografie.

Světelnost objektivu

Pojmem světelnost objektivu je důležitý parametr objektivu, protože určuje, jaké největší množství světla jím může procházet. Z tohoto důvodu odpovídá nejmenší hodnotě clonového čísla objektivu s pevným ohniskem. Pro objektivy s proměnlivou ohniskovou vzdáleností (zoom) se udává jako interval mezi dvojicí hodnot, které odpovídají nejmenší a největší ohniskové vzdálenosti.

Clona a hloubka ostrosti

Velikost clony má zásadní vliv na hloubku ostrosti, což je další důležitá věc, kterou je třeba mít při fotografování na mysli.

Zde platí, že menší clonové číslo (menší zaclonění, větší otvor ve cloně) vede na menší hloubku ostrosti a obráceně.

Samozřejmě, že hloubka ostrosti nezávisí jen na hodnotě clony, ale i na vzdálenosti předmětu (s větší vzdáleností roste i hloubka ostrosti) a ohniskové vzdálenosti (při větším přiblížení klesá hloubka ostrosti).

Kresba objektivu

Pro optimální kresbu se doporučuje nepoužívat extrémní hodnoty clony (tedy ani nejmenší, ani nejvyšší), ale pohybovat se kolem středových hodnot.

Clona zblízka

clona v automatech

Není automat jako automat, ale v případě levných kompaktů je zákonitě i clona řešena s ohledem na nízkou cenu.

jednoduchá clona se dvěma stavy (Canon PowerShot A200)

Proto může být řešena podobně jako u kompaktu z roku 2002, kde má závěrka dva možné stavy: maximálně otevřená (nejmenší clonové číslo) nebo maximálně uzavřená (největší clonové číslo).

Lepší clony

Vzhledem k nárokům na flexibilitu clony, kdy nestačí pouze dvě krajní hodnoty, realizují se lepší clony, schopné plynulejšího nastavování hodnot.

Zde platí, že čím kruhovější clonový otvor je, tím lepší.