Úvod do digitální fotografie a fotografování

Na tomto místě bych se rád věnoval nejdůležitější teorii digitální fotografie a hlavně praktickým zkušenostem, postřehům a užitečným radám týkajícím se bezprostředně digitální fotografie tak, aby zde vznikl jednoduchý a snadno srozumitelný návod pro všechny, které digitální fotografie zajímá.

Cíl návodů digitální fotografie

Nekladu si za cíl shromáždit veškeré teoretické poznatky týkající se analogové a digitální fotografie, které jsou již sepsané v řadě učebnicích fotografie či na webech zaměřených na fotografii. Přesto občas nebude možné smysluplně a uceleně popsat některé aspekty bez teoretického minima. Hlavní náplní mých návodů ale budou praktické zkušenosti, pokud možno co nejvíce ověřené vlastní praxí a ilustrované demonstračními fotografiemi.

Vzhledem k rozdílnostem fotoaparátů různých výkonnostních skupin, stejně jako možnosti fotoaparátů různých výrobců, mohou se některé mé poznatky mírně lišit od zkušeností s jinými digitálními fotoaparáty. V takovém případě rád přivítám jakékoli postřehy čtenářů, ať už souhlasné či upozorňující na odlišné zkušenosti.

Rozdělení návodů digitálního fotografování

Návody týkající se digitální fotografie se budou dělit do několika základních skupin a budou strukturovány tak, aby je mohli používat i lidé bez jakýchkoli předešlých znalostí. Proto budou články řazeny tak, aby chronologicky seznamovaly čtenáře se situacemi, na které může při fotografování narazit.

První kroky při fotografování

První články by měly sloužit jako úplný úvod do digitální fotografie a budou proto řešit možné otázky, na které člověk narazí třeba ještě dříve, než začne pořizovat své první fotografie.

V této části se proto zaobírám myšlenkami, jaká kritéria je vhodné brát na zřetel při výběru digitálního fotoaparátu tak, aby co nejlépe poskytl uživateli to, co od něj může později očekávat.

Následují rady, které by měl člověk znát před tím, než vyrazí s novým fotoaparátem pořizovat důležité snímky. Přesto že u digitální fotografie není problém snadno najít a odstranit špatnou fotografii a pořídit ji znovu, byla by škoda prošvihnout nějakou unikátní příležitost.

V samém závěru této první části řeším otázky, v jakém rozlišení a kvalitě pořizovat snímky, aby zbytečně nezabíraly mnoho místa a přitom aby mohly splňovat požadavky na ně kladené.

Fotografování s digitálním automatem

Část fotografování s automatickým fotoaparátem je zaměřená pro čerstvé majitele digitálních kompaktních fotoaparátů, ale využijí ji i majitelé pokročilejších fotoaparátů, protože kromě zmínění potíží při fotografování v čistě automatickém režimu a jejich řešením se zde budu věnovat různým scénickým režimům. Při jejich popisu budu vycházet z oficiálních návodů, které co nejlépe ozkouším a prostuduji. Každý režim bych pak rád doplnil digitálními fotografiemi, demonstrujícími daný scénický režim.

Pokročilá digitální fotografie

V samém závěru mých návodů bych se chtěl věnovat fotografování bez použití automatiky: počínaje různými poloautomatickými režimy až po zcela manuální režim.

Dále se tu budu věnovat postřehům, jak si poradit s různými obtížnějšími situacemi, na které může člověk při fotografování narazit, možnostem použití filtrů a dalším pokročilejším možnostem digitální fotografie, na které do té doby narazím.


V případě, že máte otázky ohledně digitální fotografie, nebo máte nejasnosti či dotazy k článkům a ocenili byste upřesnění či lepší objasnění některých částí návodů, pište na adresu petr@pefab.eu.

Veškeré odpovědi se pokusím co nejdříve najít, ověřit, případně doložit ilustracemi a přidat je k prohlížení.