Kompenzace expozice

Jak bylo zmíněno ve článku základní parametry expozice, o výsledku fotografie rozhodují tři základní parametry. Na jejich základě vzniká na snímacím prvku obraz.

Pokud na snímací prvek dopadne správné množství světla, vzniká správně exponovaný snímek. V případě, že světla dopadne méně, dochází k podexponování a vzniklá fotografie je příliš tmavá. V opačném případě dochází k přeexponování a fotografie je příliš světlá.

Potíže se stanovením expozice

Pokud nepoužíváme manuální režim, fotoaparát vybírá sám nejvhodnější hodnoty doby expozice a clony. V některých případech ale může automatika selhat a volit špatné hodnoty.

V případě automatických digitálních fotoaparátů nezbývá než zvolit vhodný scénický režim, který může tuto situaci vykompenzovat. Například pokud je velká část snímaného obrazu příliš světlá nebo naopak tmavá, dochází k chybnému určení doby expozice. Ve výsledku je světlá fotografie ještě světlejší, než by měla být a opačně.

V případě pokročilejších fotoaparátů, vybavených poloautomatickými režimy (programová automatika, priorita expozice nebo priorita clony), je možné přímo volit kompenzaci expozice.

Vliv kompenzace expozice

Kompenzace expozice, laicky řečeno, zesvětlí či ztmaví fotografii. Podle nastavené hodnoty kompenzace expozice dochází ke zesvětlení scény nebo jejímu ztmavení.

Jak již víme, toho lze dosáhnout kombinací změny citlivosti snímače, doby expozice a clony.

Co se z těchto možností použije nyní závisí na nastavení fotoaparátu. Pokud máte pevně nastavenou hodnotu citlivosti, fotoaparát nemůže její hodnotu změnit. Stejně tak při použití režimu priority clony nemůže být změněna hodnota clony a při použití režimu priority expozice nemůže být změněna doba expozice.

Využití kompenzace expozice

Kompenzaci expozice můžete využít kdykoli máte pocit, že automatika nevolí takové hodnoty expozice, jaké si přejete.

Kladná hodnota kompenzace expozice

Vhodnou úpravou kompenzace expozice můžete fotografii zesvětlit v případě, že hlavní motiv na fotografii vychází proti příliš světlému okolí tmavý a tudíž ztrácí detaily.

nulová kompenzace expozice kompenzace expozice +2,00

Jak ukazují demonstrační fotografie, snažím se zde pořídit fotografii tmavého objektu proti velmi světlému pozadí. V tomto případě jsem fotil téměř proti slunci, navíc fotografovaný objekt je jen velmi slabě osvícený.

V prvním případě jsem použil nulovou kompenzaci expozice a smajlík na fotografii vyšel velmi tmavý. Ve druhém případě jsem zvýšil kompenzaci na hodnotu +2,0, aby hlavní motiv vyšel lépe. Cenou za to samozřejmě je příliš světlé pozadí, což ale v mém případě vůbec nevadí, protože hlavní motiv je dobře patrný.

Záporná hodnota kompenzace expozice

Naopak zápornou kompenzaci expozice využijete v případě, že hlavní motiv je dostatečně osvětlený a nachází se v jinak velmi tmavé scéně.