Fotografické filtry a jejich využití

dva kruhové fotografické filtry

Fotografické filtry jsou optické prvky, které se používají k tomu, aby nějakým způsobem změnily vlastnosti světla dopadajícího na snímací prvek. Tím poskytují při fotografování další možnosti, jak s fotografií pracovat a jak přímo měnit její vzhled.

Tímto článkem bych chtěl nastínit, jaké využití a možnosti fotografické filtry mají a vytvořit jakýsi rozcestník k detailnějšímu popisu jejich využití.

Fotografické filtry - upevnění

Než se začneme zabývat samotnými vlastnostmi a možnostmi práce s filtry, je vhodné nejprve zjistit, jak a zda vůbec je u daného fotoaparátu možné filtry použít.

V případě kompaktních fotoaparátů jsem na možnost používání filtrů vůbec nenarazil. Více štěstí můžete mít již s falešnými zrcadlovkami. U některých, ale ne u všech, je možné filtry používat bez použití předsádek. V opačném případě mohou být k dispozici pro fotoaparát předsádky. U pravých zrcadlovek je otázkou konkrétního objektivu, zda a jak je možné fotografické filtry připojit.

kruhový filtr

Kruhové filtry

Se upevňují pomocí závitu přímo na objektiv fotoaparátu. Při jejich výběru je třeba dbát i na správnou volbu průměru závitu.
Čtvercové filtry

Se upevňují pomocí speciálního držáku před objektiv. Přes odlišnou techniku opevňování je jejich využití v podstatě stejné.

Předsádky

Dělení filtrů

Filtry používané v digitální či analogové fotografii lze rozdělit podle několika hledisek do množství skupin podle svého využití.

Infračervené fotografické filtry

Přestože většina lidí tyto možnosti nevyužívá a já osobně jsem se s možnostmi infračervené fotografie seznámil jen velmi povrchně, uvádím toto rozdělení pro úplnost a také proto, že výhledově bych rád do této problematiky nahlédl.

Ochranné fotografické filtry

V praxi často velmi diskutované téma je použití filtrů k ochraně čočky objektivu. Nejčastěji se k tomuto účelu hodí UV filtry, které neovlivňují výslednou fotografii a patří mezi nejlevnější.

Zastánci argumentují skutečností, že filtr v ceně stovek korun může ochránit před poškrábáním čočku objektivu v ceně několika tisíc korun. Navíc je čištění snazší díky možnosti filtr odmontovat a ponořit do vody.

Druhá skupina často tvrdí, že poškrábání objektivové čočky je velmi málo pravděpodobné a i v případě poškrábání by muselo dojít v velkému poškození, aby bylo patrné na fotografii.

Oddělovací fotografické filtry

Do této kategorie řadím všechny filtry, které nějakým způsobem ovlivňují složení světla, dopadajícího na snímací čip.

Jde hlavně o polarizační filtry, barevné filtry sloužící k potlačení nebo posílení barevné složky, zvýšení kontrastu či korekce barev.

Trikové fotografické filtry

Velká většina triků, k nimž dříve sloužily tyto speciální filtry, může být do fotografie přidávána pomocí počítačových editorů. Přesto se stále prodávají různé filtry pomáhající dosáhnout různých efektů pomocí různých povrchových úprav filtrů a deformace obrazu.

Přes možnost provést úpravy ve fotoaparátu mi vyhovuje možnost vyzkoušet, jak fotografie s konkrétním filtrem vypadá, a tím přesunout více kreativity do fáze fotografování na úkor postprodukce.