Infračervený filtr

Infračervený filtr

Infračervený filtr je speciální filtr vhodný pro pořizování infračervené fotografie.

K dispozici jsou různé filtry propouštějící záření od různých vlnových délek.

Infračervený filtr – využití

Infračervená fotografie, pro níž je tento speciální filtr určen, se výrazně liší od klasické fotografie. Zcela přirozeně se v něm spojují realistické pojetí s abstraktním podáním barev.

Významem infračerveného filtru je propouštění pouze infračervené části záření, zatímco běžné viditelné světlo v různé míře zachycuje.

K dispozici je několik různých filtrů, které se liší vlnovou délkou záření, kterou propouští.

Více informací o infračervené fotografii a souvisejících tématech bude detailněji popsáno v samostatné kategorii věnované pouze infračervené fotografii.

Infračervený filtr – zhodnocení

Infračervený filtr – výhody

  • velmi zajímavé výsledky
  • kreativní a těžce napodobitelné výsledky

Infračervený filtr – nevýhody

  • velmi dlouhé expoziční časy
  • finančně náročnější

Použití infračerveného filtru otevírá nové možnosti fotografování s výsledky, které je jen velmi obtížné napodobit pomocí počítačových triků.