Infračervená fotografie

stromy na infračervené fotografii

Infračervená fotografie je tak trochu jiný svět fotografie. Na rozdíl od klasické fotografie, která zobrazuje běžné viditelné světlo, zde se více uplatňuje infračervená složka záření, kterou lidské oko nevnímá.

Kvůli tomu infračervená fotografie vyžaduje speciální vybavení, ale na druhou stranu také nabízí zcela odlišné výsledky.

Pro všechny, které zajímá svět infračervené fotografie bych zde rád postupně sestavil jednoduchý úvod pro snadné seznámení s nároky a možnostmi infračervené fotografie.

Návody téma infračervená fotografie

Vybavení pro pořizování infračervené fotografie

V prvních článcích si řekneme něco o tom, jak poznat, zda je fotoaparát schopen pořizování infračervené fotografie a na jaká případná úskalí můžete narazit.

Infračervená fotografie v praxi

Po vyčerpání teoretických poznatků, které jsou nezbytné k úspěšnému vstupu do světa infračervené fotografie se průběžně budu snažit hledat zajímavé možnosti a poznatky či zodpovídat případné zajímavé dotazy.


Protože sám do tohoto světa teprve pronikám, nemohu dopředu slíbit, jak daleko mé návody budou sahat, ale průběžně budu přidávat nejčerstvější zkušenosti. Pokud máte nějaké náměty, dotazy či připomínky k tomuto tématu, rád si je přečtu na adrese petr@pefab.eu.