Fotoslovník

Fotoslovník by měl obsahovat ty nejdůležitější termíny týkající se digitálních fotoaparátů, digitální fotografie a fotografování a následně je vysvětlit s co nejsrozumitelnější teorií.

Hlavním důvodem pro vytvoření fotoslovníku je ucelení teoretických znalostí, které jsou důležité pro pochopení některých postupů, kterým se chci věnovat v rámci školy fotografie, aniž bych musel zabíhat do příliš obsáhlé teorie.

Při tom by měl dle mé představy mít dva hlavní cíle:

  • rozšiřovat praktické poznatky ze článků fotografie o hlubší teoretické skutečnosti a souvislosti v co nejpřehlednější a maximálně srozumitelné podobě
  • vytvořit samostatně použitelný výklad důležitých termínů týkající se digitální fotografie

Obsah

Položky ve slovníku jsou řazeny abecedně a bude obsahovat nejdůležitější termíny týkající se jak digitálních fotoaparátů a fotografie, tak fotografování, případně i dalších příbuzných témat.

Na rozdíl od kurzu fotografie zde nenajdete téměř žádné poznatky přímo využitelné pro fotografování. Namísto toho zde budou informace z teoretického pozadí.

Na většinu těchto článků povedou i odkazy přímo z fotoškoly. Některé z nich mohou pouze doplňovat informace, které nejsou ke správnému fungování dané tematiky zcela nezbytné. Jiné se naopak budou zabývat celou teorií, která je pro vysvětlení naprosto zásadní, nicméně její vysvětlení se nehodí pro popis jejich použití.


Do fotoslovníku budu postupně vkládat teoretické poznatky a případně i praktické demonstrace tak, jak je v rámci fotografování budu využívat.

Zatímco v rámci článků fotografování probírám jednotlivé možnosti z hlediska fotografování a řeším pouze nezbytně nutné minimum, zde naopak bych rád pronikl hlouběji do nitra teorie, abych těmito články mohl rozšířit dosavadní nabyté znalosti.

Na druhou stranu bude slovník dostatečně samostatnou částí webu a každý článek bude vždy co nejkompletnější, aby samotný dokázal danou problematiku objasnit.