Makrofotografie

luční kobylka

Makrofotografie se, jak jsem zjistil, vyznačuje tím, že vytváří fotografie, při nichž je zmenšení původního motivu omezeno měřítkem 1:2. Tedy obraz na fotografii je maximálně 2x menší než předloha.

Při výrazném zvětšení (30x a vícekrát) je snímek označován jako mikrofotografie.

Záměr úvodu do makrofotografie

Mým cílem zde je vytvořit jednoduchý návod, který pomůže čtenářům vstoupit do světa makrofotografie co nejsnáze a provede je některými užitečnými myšlenkami. Tím bych rád umožnil co nejsnazší a pokud možno bezproblémový vstup do světa makrofotografie všem, které tato problematika zajímá, ale nemají žádné výrazné zkušenosti.

Následně se zde pokusím zaměřit na různé motivy k fotografování a doplnit je postřehy a radami, jak se co nejlépe vypořádat s jejich případnými komplikacemi.

Obsah návodů makrofotografie

Úvod do světa makrofotografie

Na několika příkladech bych rád ukázal možnosti a jednoduché postřehy ze světa makrofotografie, čímž bych rád přilákal více zájemců o tuto kouzelnou tématiku.

Kromě fotografií bych rád poukázal na rozmanitost motivů, které jsou takřka na dosah. Protože makrofotografie není téma pro pološílené vědátory, kteří se brodí bažinami, ale nabízí množství motivů pro každého, kdo se může na chvíli vzdálit ze svého domova.

Fotoaparáty pro pořizovaní makrofotografie

V samotném úvodu bych se rád zaměřil na potřebné a užitečné vybavení, které využijete při pořizování makrofotografií. Rád bych zde zmínil možnosti a rozdíly mezi různými fotoaparáty a jejich vhodnost.

Vybavení pro pořizování makrofotografie

V rámci dalších návodů se budu věnovat možnostem dalšího dodatečného vybavení, které se může pro fotografování makrofotografie hodit. Obecně půjde v první řadě o různé možnosti optiky, zaměřím se na blesky a možnosti osvětlení scény a další.

Motivy pro makrofotografii

V závěru návodů se zaměřím na různé motivy a pokusím se shrnout nejdůležitější postřehy. Rád bych nastínil různé užitečné postupy či myšlenky, jakými se s touto problematikou vypořádávám já.


Samozřejmě, pokud k makrofotografii budete mít nějaké otázky, připomínky či podněty, rád si vše přečtu na mé adrese petr@pefab.eu a následně se pokusím co nejužitečněji zareagovat.