Reverzní párování objektivů

fotoaparát s reverzně párovanými objektivy

Pokud vlastníte zrcadlovku a více objektivů, můžete se do světa makrofotografie ponořit také s pomocí reverzního párování objektivů.

Touto cestou získáte zvětšení odpovídající použití reverzního objektivu nebo ještě větší. Zároveň ale zachovává částečné možnosti automatického ostření a ovládání clony jako při použití makro objektivu.

Principem je připojení jednoho objektivu o menší ohniskové vzdálenosti obráceně před klasicky namontovaný objektiv o delší ohniskové vzdálenosti.

snímek milimetrového papíru pořízený reverzním spárováním objektivů

Realizace spojení objektivů

redukce pro reverzní párování objektivů

Ke spojení dvou objektivů je potřeba speciální redukce, která z obou stran bude mít závit, jakým se připojují filtry na objektiv. Ačkoli jsem narazil na myšlenku, že je možné takovouto redukci vytvořit spojením dvou filtrů, vzhledem k jejich ceně mi přijde vhodnější pořídit přímo takovouto redukci.

Reverzní párování objektivů v praxi

Reverzní párování objektivů umožňuje dosáhnout ještě většího zvětšení, než jedním reverzním obejktivem.

Míra zvětšení závisí na poměru ohniskových vzdáleností obou objektivů. Čím větší ohnisková vzdálenost prvního objektivu (u těla fotoaparátu) a menší ohnisková vzdálenost druhého objektivu, tím většího zvětšení lze dosáhnout.

Na druhou stranu je potřeba mít na paměti skutečnost, že čím větší je zvětšení, tím menší je hloubka ostrosti. Také je problém stabilizace fotoaparátu, protože při větším přiblížení se sebemenší otřes výrazně projeví.

V případě extrémních hodnot (například mnou použité párování objektivů 300 mm a 42 mm) je bez možnosti ovládat druhý objektiv takřka nemožné správně zaostřit na list papíru. Navíc i při použití běžného stativu vedl každý kontakt s aparátem ke značnému pohybu motivu v záběru.

Navíc je při extrémním zvětšení již poměrně složité najít předmět dostatečně malý, aby se v nějakém vhodném výřezu vešel do záběru.

Hloubka ostrosti při reverzním párování objektivů

Hloubka ostrosti je výrazný problém, protože při rostoucím zvětšení se zmenšuje až do velmi tenkého prostoru.

Hloubku ostrosti lze zvětšit zacloněním prvního objektivu, je ale nutné dát si pozor na deformaci obrazu při okrajích fotografie.

deformace obrazu při vysoké cloně

Zhodnocení reverzního párování objektivů

Výhody reverzního párování objektivů

  • levné řešení
  • možnost velkého přiblížení
  • snazší používání díky možnosti ovládat první objektiv fotoaparátem
  • minimální obrazová deformace

Nevýhody reverzního párování objektivů

  • malá hloubka ostrosti při velkém přiblížení
  • vysoké nároky na stabilizaci fotoaparátu
  • náročné na osvětlení
  • citlivé na třes