Výpočet měřítka makrofotografie

Jak jsem již zmínil v předchozím článku, termínem makrofotografie se označuje fotografie tehdy, když poměr velikostí fotografovaného předmětu a velikosti obrazu na snímači je větší než 1:1. Tedy pokud je obraz na snímači alespoň stejně tak velký, jako fotografovaný objekt.

Velikost čipu a její vliv na makrofotografii

Pro určení, zda fotografie splňuje kritéria makrofotografie, je důležitý pouze poměr velikostí předmětu a jeho obrazu na snímacím prvku.

Samotná velikost snímače poté hraje vliv pouze na to, jaký výřez bude vidět. Situace je znázorněná na obrázku níže, kdy týž předmět (modrá šipka vpravo) fotografujeme dvojicí fotoaparátů, které se liší pouze velikostí snímacího čipu (jeho skutečnými rozměry, rozlišení mohou mít stejné).

vliv velikosti snímacího prvku

V obou případech jde o makro fotografii, protože obraz na snímači je stejně velký jako fotografovaný předmět. Jak je ale patrné, velikost snímače má vliv na výřez, tedy to, co bude vidět. Na rozdíl od prvního fotoaparátu, v druhém případě je snímací čip malý a proto se výsledný obraz nevejde do fotografie celý.

Výpočet měřítka

Zobrazovací rovnice

Při hledání cesty, jak vypočítat měřítko, jsem nejčastěji narazil na výpočty vycházející ze zobrazovací rovnice spojné čočky. Pro její pochopení je užitečný následující obrázek:

veličiny pro zobrazovací rovnici

První vzorec určuje zvětšení (zmenšení) obrazu a vypočítá se jednoduše:

měřítko = y / y'


Samotná zobrazovací rovnice lze zapsat takto:

1/a + 1/a' = 1/f


Přepočet

Bohužel předchozí výpočet jsem nedokázal převést do praktického využití, protože jsem nenašel způsob, jak zjistit obrazovou vzdálenost (a'), začal jsem počítat zmenšení jiným, nicméně velmi snadným způsobem.

Přestože tento výpočet má své mouchy a není úplně přesný, domnívám se, že pro běžné použití bohatě dostačuje.

Jeho výhodou je skutečnost, že vše, co potřebujete vědět, lze jednoduše změřit a zjistit.

Protože občas je problém pochopit použití obecných vzorečků, začneme příkladem, na němž si postup jednoduše ukážeme:

pořízení fotografie

Při pořízení fotografie, pokud chceme zjistit její měřítko, je vhodné pořídit snímek tak, aby se z něho daly snadno odečíst jeho rozměry. To se nejlépe provádí ve vodorovné nebo svislé ose.

testovací snímek pro určení měřítka

Pro tyto testovací účely jsem použil fotoaparát Olympus C-750 v režimu supermakro s ostřením od 1 cm. Fotografie je ponechána v původní velikosti. Velikost fotografie jsem zvolil 640 x 480 pixelů, aby nebylo potřeba fotografii zmenšovat pro použití na webu.

Zjištění rozměrů snímacího čipu

Rozměry snímacího čipu jsou takřka jediné, co o fotoaparátu musíte pro tyto výpočty vědět. V lepším případě tyto hodnoty najdete přímo v milimetrech, v opačném případě je potřeba je dopočítat, což ale také není složité.

Pro převod palců na milimetry je potřeba vynásobit hodnotu 25,39954 krát. Náš čip o velikosti 1/2,5“ má tedy velikost přibližně 10,16mm po zaokrouhlení.

Rozměry čipu zjistíme z úhlopříčky (10,16 mm) a poměru stran (4:3) pomocí Pythagorovy věty:

10,162 = 42*x2 + 42*x2

10,16*10,16 = 4*4*x2 + 3*3*x2

103,2256 = 16x2 + 9x2

103,2256 = (16+9)*x2

103,2256 = 25*x2

103,2256/25 = x2

4,129024 = x2

a po odmocnění:

2,032 = x

Tuto hodnotu je poté potřeba vynásobit 4krát a 3krát, abychom získali skutečné rozměry čipu v milimetrech. Tedy přibližně 6 mm a 8mm.

Přepočet velikosti pixelu

Pokud jsme pořídili fotografii v rozlišení 640 x 480 pixelů z čipu o rozměrech 8 x 6 mm, pak jeden pixel odpovídá 8/640mm nebo též 6/480mm. Po vypočtení zjistíme, že 1 pixel na fotografii odpovídá 0,0125 mm na snímacím čipu.

Zjištění skutečné velikosti obrazu

Nyní je potřeba zjistit, jak velký je náš motiv v obrázku. Otevřeme tedy fotografii v grafickém editoru a zde zjistíme, že vzdálenost mezi milimetrovými značkami na pravítku je 16 pixelů.

Jak již víme, jeden pixel na snímku odpovídá 0,0125 mm na snímači. Vynásobením těchto dvou hodnot získáme hodnotu 0,2 mm. Tedy, takováto značka na snímacím čipu má velikost 0,2 mm.

Vypočtení měřítka

A už jsme skutečně u cíle. Víme tedy, že předmět o velikosti 1 mm se na snímacím čipu zobrazí ve velikosti 0,2 mm.

Vydělením velikosti předmětu (1 mm) jeho velikostí na snímacím čipu (0,2 mm) získáme měřítko 1:5.


Tímto nám tenhle jednoduchý příklad posloužil nejen k ukázce, jak snadno vypočítat měřítko, ale i jako důkaz toho, že ne vždy fotografování ze vzdálenosti je makro.V případě jakýchkoli dotazů k tomuto postupu mě neváhejte kontaktovat na emailu petr@pefab.eu.