Makroblesk

Při fotografování makrofotografie, není možné použít klasický vestavěný blesk, protože fotografovaný objekt se nachází celý nebo částečně ve stínu objektivu (viz obrázek níže).

makrofotografie osvětlená vestavěným bleskem

Z tohoto důvodu je potřeba, je-li snímaný objekt nedostatečně osvětlený, použít namísto běžného blesku speciální makroblesk, který je konstruován tak, aby dokázal osvětlit předmět velmi blízko objektivu.

Tyto blesky se proto montují přímo na objektiv, aby dokázaly osvítit objekt i v těsné blízkosti před objektivem.

Konstrukčně je makroblesk řešen buďto jako dvojice blesků po stranách objektivu (obrázek vlevo), nebo v lepším případě jako kruh, čímž dochází také k změkčení stínů ve fotografii (obrázek vpravo).

makroblesk pro makrofotografii makroblesk pro makrofotografii

Vzhledem k vysoké pořizovací ceně běžných makroblesků, která se běžně pohybuje kolem desíti a více tisíc korun se budu spíše zaobírat levnějšími možnostmi osvícení scény v těsné blízkosti objektivu.