Infračervená fotografie – potřebná výbava

Pro pořizování infračervené fotografie již nejspíš nevystačíte s každým fotoaparátem a proto se podíváme na tuto problematiku blíže.

Infračervená fotografie – fotoaparát

První důležitou otázkou je zjistit, zda Váš současný fotoaparát je vhodný pro pořizování infračervené fotografie.

Velká část současných fotoaparátů je k pořizování infrafotografie těžce využitelná, protože filtry blokující infračervené záření (tzv. IR-cut filtry) jsou v současné době velmi účinné a nepropouštějí již takřka žádné záření v infračervené části spektra.

Ke zjištění, jak dalece fotoaparát reaguje na infračervené záření stačí použít dálkový ovladač, který vysílá infračervené záření. Jak je patrné z obrázku níže, pokud na snímací prvek dopadá dostatečné množství infračerveného záření, je tato stopa patrná.

infračervená stopa na dálkovém ovladači

Důležité je v tuto chvíli uvědomit si, že toto je třeba sledovat na displeji pomocí živého náhledu nebo na výsledné fotografii.

Vliv úrovně IR-cut filtru má následně vliv na délku expozice, protože čím méně infračerveného záření propouští, tím déle je potřeba nechat světlo dopadat na snímací prvek. Zde může být výhodou starší fotoaparát, u něhož je odfiltrováno méně záření a proto je možné fotit s mnohem kratší dobou expozice.

Například zatímco s moderní digitální zrcadlovkou z roku 2008 musím používat dobu expozice zhruba v řádu desítek sekund, pro kompakt o šest let starší dochází k dostatečnému osvitu snímacího prvku při expozici kolem 1/8 sekundy.

Infračervená fotografie – objektiv

Hlavním problémem, na který můžete při infračervené fotografii narazit, se nazývá hotspot.

Hotspot se projevuje jako mlhavý flek uprostřed fotografie. Zda objektiv bude náchylný k výskytu hotspotu závisí pouze na jeho konstrukci a možná i dalších faktorech, jako je postavení slunce vzhledem k objektivu.

Bohužel s výskytem hotspotu nemám doposud žádné zkušenosti a proto jsem nemohl vytvořit žádné užitečné teorie týkající se tohoto jevu.

Infračervená fotografie – filtr

Infračervený filtr je další nezbytná součást výbavy, pokud se rozhodnete pro infračervenou fotografii.

Kromě průměru závitu je nezbytná i hodnota vlnové délky, od níž filtr světlo propouští.

Pokud pořídíte filtr, který propouští od příliš malé vlnové délky, dostane se do snímku velká část červeného spektra a výsledek se bude spíše podobat použití červeného filtru. Naopak použití filtru, propouštějícího až příliš vysoké frekvence dojde k výraznému prodloužení expozice.

Nicméně nejběžněji se používají filtry propouštějící v omezené míře červené světlo, které pro běžné použití bohatě stačí.

Infračervená fotografie – stativ

Protože se při pořizování infračervené fotografie používají převážně delší doby expozice (kolem jedné sekundy, případně i více), je takřka nemožné počítat s ostrými snímky pořízenými z ruky. Proto je vhodné využít stativu či jiné stabilizace fotoaparátu.