Polarizační filtr

polarizační filtr

Polarizační filtr je speciální filtr, který propouští jen tu část světla, která je polarizovaná ve shodné rovině jako polarizační filtr.

Protože můžeme chtít v různých okamžicích propouštět světlo polarizované v různých rovinách, je polarizační filtr pro fotoaparáty konstruován tak, aby jím bylo možné snadno rotovat. Navíc podle polohy manipulačního kolíku lze snadno určit polohu filtru a tím i rovinu polarizace procházejícího světla.

Protože polarizované světlo působí fotoaparátům potíže, většinou se používa cirkulární polarizační filtr. Ten je na rozdíl od lineráního polarizačního filtru opatřen speciální fólií, která polarizované světlo po průchodu znovu rozkmitá do všech směrů, což je důležité pro použití v digitálních fotoaparátech, kterým polarizované světlo působí potíže.

Polarizační filtr - využití

polarizační filtr a odraz na skle

Asi nejznámějšími situacemi, kdy se využijí polarizační filtry, je fotografování objektů za sklem či jiným zrcadlícím materiálem, v němž se zrcadlí jiné nežádoucí motivy. V extrémním případě může být motiv za sklem mnohem výraznější než požadovaný motiv. Nejde jen o sklo, ale i vodní hladinu.

V takovém případě lze pomocí správně nastaveného polarizačního filtru odstranit tento polarizovaný odraz, čímž se výrazně zlepší výsledná fotografie.

Na následujících dvou snímcích jsem fotografoval autíčka ve vitrínce, schované za sklem. Pro pořízení druhého snímku jsem před objektiv přišrouboval a správně nastavil polarizační filtr. Přestože filtrem nebyl odstraněn veškerý odraz, je rozdíl patrný.

Navíc tento polarizační filtr patří mezi cenově nejlevnější výrobky mezi polarizačními filtry, při použití lepšího filtru by mohly být výsledky ještě lepší.

bez polarizačního filtru s polarizačním filtrem

polarizační filtr a odraz na lesklém povrchu

Při fotografování lesklých objektů může na jejich povrchu vzniknout výrazný odlesk. Ten lze sice odstranit nebo alespoň potlačit pomocí grafických editorů, ale při tom dochází často ke ztrátě informace o tom, co pod odleskem bylo.

I v takovéto situaci může přijít vhod polarizační filtr, který tento odlesk do značné míry potlačí, aniž by došlo ke ztrátě informace o povrchu pod odleskem, jak je patrné z následujících obrázků.

bez polarizačního filtru s polarizačním filtrem

polarizační filtr a obloha

Protože k polarizaci světla dochází i při průchodu oblohou, lze výrazně zvýšit kontrast modré oblohy a bílých mraků použitím polarizačního filtru.

To je patrné z následujících dvou snímků oblohy: první snímek byl pořízen bez polarizačního filtru a obloha na něm se slévá do odstínů jedné barvy. Naproti tomu pro pořízení druhého snímku byl použit polarizační filtr a na snímku dochází k jasnému oddělení mraků od modré oblohy.

bez polarizačního filtru s polarizačním filtrem

polarizační filtr a LCD

Dalším místem, kde se můžeme s polarizovaným světlem setkat, jsou LCD obrazovky.

Jak ukazují následující tři snímky, jas obrazu z LCD lze nastavením polarizačního filtru libovolně utlumit až zcela zmizí.

bez polarizačního filtru obraz částečně odstraněn polarizačním filtrem obraz zcela odstraněn polarizačním filtrem

Všechny tři fotografie jsem pořídil v manuálním režimu, aby nedošlo k změně expozice vlivem snížení jasu scény. Proto je rámeček displeje takřka stále stejně exponovaný a mění se pouze jas obrazovky, kterou různě nastavený polarizační filtr různě intenzivně tlumí.

Polarizační filtr – zhodnocení

Ačkoli není polarizační filtr nejlevnější záležitostí, jedná se o jeden z nejužitečnějších filtrů vůbec. Při správném použití vám polarizační filtr umožňuje pořizovat kvalitní fotografie dění pod klidnou hladinou či za sklem. Díky výskytu polarizace na obloze umožňuje zvýšení kontrastu mezi mraky a modrou oblohou a určitě se pro něho najde řada dalších využití.