Neutrální filtr (šedý filtr)

Neutrální filtr (ND)

Šedý filtr, též označovaný písmeny ND z anglického neutral density je neutrální filtr, který pouze omezuje množství světla dopadajícího na snímací prvek, nikoli ale jeho složení.

V ideálním případě tedy neutrální filtr vůbec neovlivňuje barvu výsledného obrazu. Ačkoli jeho skutečné vlastnosti nejsou tak ideální, nesetkal jsem se zatím s výraznějšími změnami.

Neutrální filtr - využití

Neutrální filtr využijete v situacích, kdy potřebujete pořídit snímek s delší dobou expozice, než jaké by byly běžné parametry. Při slunečném dni se může snadno stát, že i přes minimální hodnotu citlivosti a maximální hodnotu clony by vyšel při požadované době expozice přeexponovaný snímek. Navíc ne vždy je žádoucí zcela zaclonit, například kvůli hloubce ostrosti.

neutrální filtr pro focení dynamické scény

Při pořizování různých efektních fotografií využijete delší dobu expozice, aby některá část snímaného motivu byla vhodně rozmazaná a z fotografie tak vynikl efekt pohybu. Například na následující fotografii jsem bez použití neutrálního filtru nemohl vytvořit dostatečně dynamickou scénu s vrtulníkem, který jsem kvůli jasné obloze musel vyfotit s velmi krátkou dobou expozice.

Fotografie s příliš krátkou dobou expozice

Stejně tak pokud chcete pořídit snímek rychle jedoucího auta či dítěte na kole, za slunečného počasí může být téměř nemožné přinutit fotoaparát k pořízení dobré fotografie s dostatečně dlouhou expozicí.

Další situace, kdy se hodí neutrální filtr

Kromě znázornění rychlosti ve fotografii se najde i řada dalších důvodů, proč použít neutrální filtr k prodloužení doby expozice.

Rady k neutrálnímu filtru

Vždy je nutné mít na paměti skutečnost, že při delší době expozice se každá jednotka času zapíše do výsledné fotografie méně. Na druhou stranu velmi jasné motivy mohou ve výsledku být velmi jasné až přeexponované.

Protože jasné motivy mohou vést k přeexponování, je vhodné buď zmenšit jejich dopad (tedy, více zaclonit nebo snížit citlivost). V případě, že se tyto motivy pohybují po snímku, sníží se riziko, že na fotografii vytvoří přeexponovaný bod.

Jasný obraz na stejné poloze Jasný obraz pohybující se po scéně

Na druhou stranu u méně jasných motivů může dojít k jejich částečnému nebo i úplnému zmizení z fotografie. V případě, že motiv ze snímku zmizí úplně, nemusí to být problém – v některých momentech to může být i záměr. Horší může být částečné zmizení motivu, po němž ve snímku zůstává část motivu, zatímco jiná znatelně chybí. Příkladem toho může být obrázek vlevo, kde jsem fotil komín, z něhož šel kouř. Vlivem dlouhé expozice došlo k jeho zajímavému rozmazání; nicméně ta část, která byla schovaná ve stínu, je jakoby uříznutá, což může působit rušivě.

částečná ztráta motivu

A při příliš krátké době expozice nevytvoříte na fotografii dojem rychlého pohybu, pokud vše bude dokonale ostré.

Neutrální filtr - zhodnocení

Neutrální filtr je vhodný nástroj pro situace, kdy potřebujete prodloužit expozici, abyste fotografii vtiskli požadovanou atmosféru.

Vzhledem k tomu, že se často hodí prodloužit dobu expozice, považuji tento filtr mezi užitečné filtry.