UV filtr

UV filtr

UV filtr je bezbarvý filtr, jehož primárním účelem je odstranění UV záření. Vzhledem k pokroku ve výrobě dnešních objektivů již jejich význam v běžném použití není příliš vysoký. Pouze ve vyšších nadmořských výškách, kde je výraznější zastoupení UV záření, se použití doporučuje použít UV filtr.

Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům (UV filtr je nejlevnější filtr) a minimálnímu vlivu na barvy fotografie jsou hojně využívány jako ochrana čočky objektivu.

Navíc díky speciální antireflexní vrstvě dochází na jejich povrchu jen k malému odrazu zpět, takže není potřeba výraznější prodloužení expoziční doby.

UV filtr - účel a využití

UV Filtr jako ochrana objektivu

Vzhledem k velmi nízké ceně lze UV filtr považovat za nejlevnější řešení mechanické ochrany čočky objektivu před prachem či poškrábáním v terénu.

Stejně velkou výhodou je i mnohem snazší čištění: namísto opatrného čištění čočky objektivu lze UV filtr zbavit znečištění snadno omytím proudem vody, což by jinak bylo zcela nemyslitelné.

Řada fotografů považuje riziko poškození čočky objektivu za velmi malé a argumentuje následně i tím, že málokteré poškození se na výsledné fotografii vůbec projeví. Nicméně se domnívám, že i přes tyto vážné a opodstatněné argumenty existují rizikovější aktivity, při nichž může dojít k poškození čočky objektivu s mnohem vyšší pravděpodobností a použití ochranného filtru se může jevit jako velmi vhodné.

Jedná se především o práci v různých více či méně prašných prostředích, které mohou čočku objektivu znečistit nebo poškrábat. Obzvlášť pokud je tento prach (či jiné malé částečky) vířen větrem nebo jinou činností.

Taktéž může být vhodné chránit objektiv pomocí UV (či přímo ochranného) filtru v případě mrholení, pokud nemáte k dispozici lepší ochranu (například deštník). V tomto případě ale nelze předpokládat, že by takovýto filtr mohl umožnit bezpečné fotografování v případě silnějšího deště.

UV filtr k odstranění UV záření

Z různých zdrojů jsem se dočetl, že použít UV filtr má výrazný vliv na pořízené snímky teprve v případě, že se tak děje ve vyšších nadmořských výškách, kde je větší zastoupení UV paprsků. Obzvláště patrné výsledky jsou, podle fotografií, u modré oblohy, kterou do jisté míry zbavuje mlžného oparu.

Bohužel, zatím se mi nepodařilo tyto poznatky v praxi ozkoušet či dosáhnout nějakých patrných rozdílů. Na základě toho usuzuji, že v běžných podmínkách může není potřeba UV filtr používat k odstraňování UV záření.

Má UV filtr opodstatnění?

Dle mého názoru a dosavadních zkušeností UV filtr v běžných podmínkách (obzvlášť jako fotoamatér) příliš neupotřebíte. Rozdíl v barevnosti fotografií při jejich použití stěží rozeznáte.

Jako ochranu objektivu můžete jejich pořízení zvažovat, nicméně záleží hodně na tom, v jakých podmínkách se s fotoaparátem plánujete pohybovat a jak dlouho jej zamýšlíte používat.

U předchozího fotoaparátu jsem se bez jakékoli ochrany objektivu obešel několik let a ani když jsem s ním fotografoval z okna jedoucího parního vlaku, neshledal jsem žádné patrné poškození čočky objektivu.

Na druhou stranu pokud používáte nějakou tu pravou digitální zrcadlovku a předpokládáte, že by objektiv mohl vydržet o něco déle než samotný fotoaparát, stojí takováto investice skutečně za zvážení. Obzvlášť u dražších objektivů, jejichž cena přesahuje běžně desítky tisíc korun, lze považovat investici několika set korun za opodstatněnou.