Fotografujeme s automatem

Ať už fotografujete s automatem, nebo z nějakého důvodu používáte u svého pokročilejšího fotoaparátu automatický režim, pak za vás všechny hlavní parametry potřebné k pořízení fotografie nastavuje fotoaparát.

Především jde o rychlost závěrky, nastavení clony a další parametry, o nichž si řekneme více v dalších článcích.

Výhody automatického režimu

Při použití automatického režimu nejsou na fotografujícího kladeny žádné zvláštní nároky, protože za běžných okolností dokáže fotoaparát vhodně nastavit veškeré parametry tak, aby byl snímek dostatečně ostrý. Kromě toho může, v případě nedostatečného osvětlení, sám aktivovat blesk tak, aby tento nedostatek kompenzoval.

Z těchto důvodů se spíše zmíním o možných komplikacích, na které můžete při fotografování narazit. O tom, jak s nimi bojovat pomocí přednastavených scénických režimů, si řekneme více v dalších článcích, v rámci nichž bych se rád věnoval těm nejčastějším a dle mého názoru nejužitečnějším.

Kdy automatika nestačí

Hlavní problémy s automatickým režimem nastávají v případech, které se odlišují od běžných situací, na které automat nedokáže na základě omezených informací adekvátně reagovat. K řešení těchto speciálních případu slouží scénické režimy, o nichž si zde řekneme něco obecně.

Noční snímky

Pokud fotografujete v noci, s největší pravděpodobností se automat rozhodne použít blesk, aby vykompenzovat nedostatek světla. V závislosti na typu fotoaparátu je dosah vestavěného blesku značně omezený, většinou kolem tří až pěti metrů. Všechny ostatní objekty jsou již mimo dosah a vypadají příliš tmavě, případně nejsou vidět vůbec (viz obrázek – postavy v popředí jsou dobře patrné, ale vše za nimi je mnohem tmavší než ve skutečnosti).

Více naleznete ve článku fotografujeme v noci.

Atypické zdroje světla

Přestože touto problematikou se budu hlouběji zabývat později, určitě časem sami zjistíte, že některé snímky mají nepřirozené barvy. Proč jsou na snímku zdi jednou bílé a jindy jsou namodralé či nažloutlé, když naše oko vždy vidí, že stěna je bílá?

Využití automatického režimu

Přestože jsem zde vypsal mnoho potenciálních problémů při fotografování s automatickým režimem, jde ve skutečnosti o velmi užitečnou pomůcku, která dokáže obstojně vyřešit velkou část problémů a může být užitečná i majiteli lepšího fotoaparátu, pokud má problémy s pořízením dobré fotografie za ztížených podmínek.

Navíc k eliminaci potíží s těmito problémy slouží různé scénické režimy, jimiž bývají všechny nové fotoaparáty v různé míře vybaveny. Smyslem těchto režimů je správné nastavení fotoaparátu o informace, které sám o sobě nemůže rozpoznat: například režim pro noční snímky vnutí fotoaparátu delší expoziční dobu namísto blesku, čímž se zajistí dostatečné osvětlení snímacího čipu.