Scénický režim portrét

Scénický režim portrét je výbavou většiny fotoaparátů. Jak jeho název naznačuje, tento režim je vhodný pro pořizování portrétních fotografií.

V režimu portrétních fotografií se fotoaparát snaží o zvýraznění obličejů proti pozadí, které není žádoucí. Z toho důvodu je snaha o mírné rozmazání všeho, co nesouvisí s obličeji, aby na první pohled bylo jasné, co je hlavním motivem fotografie.

Zastoupení

Tento režim je bohatě zastoupen u většiny dnes používaných fotoaparátů od starších falešných zrcadlovek a vyšších, tak u současných levných kompaktních automatů.

Nastavení pro scénický režim portrét

Detekce obličeje

Při aktivní detekci obličeje fotoaparát vyhledá obličeje ve snímku. Následně upraví ostření tak, aby všechny rozpoznané obličeje vyšly na snímku ostré.

Hodnota clony a expozice

Protože cílem portrétního režimu je oddělit tváře v popředí, nastavuje se minimální hloubka ostrosti. Díky tomu je zaostřeno jen na objekty v popředí a vše za nimi se velmi rychle stává neostrým.

Z tohoto důvodu se velmi podobá režimu priority clony. Ve skutečnosti je ale tento režim mnohem automatizovanější. Na základě detekovaných obličejů zvolí co nejmenší clonu, ale s ohledem na ostrost všech rozpoznaných tváří.

Další nastavení

V režimu portrétů jsou blesk, vyvážení bílé a citlivost nastaveny automaticky. Některé fotoaparáty, například falešné a pravé digitální zrcadlovky, umožňují v tomto režimu i manuální nastavení těchto hodnot.

Využití režimu portrétu

Jak bylo napsáno výše, portrét je jeden z automatických scénických režimů.

V případě kompaktních automatů jde o poměrně silný nástroj. Často může být totiž jedinou možností, jak potlačit hloubku ostrosti, která je jinak udržována na vysoké hodnotě kvůli maximální hloubce ostrosti.

U falešných či pravých zrcadlovek je možné dosáhnout stejného nastavení i ručním použitím například režimu priority clony a dalšími nastaveními, nicméně pro méně zkušené fotografy může být užitečnou pomůckou. Stejně tak i pro zkušené fotografy může být užitečný ve chvíli, kdy je potřeba změnit nastavení fotoaparátu velmi rychle nebo nechcete ztratit dosavadní nastavení. Ačkoli některé fotoaparáty umožňují uchovávat více různých nastavení, netýká se to přirozeně všech, obzvlášť těch levnějších výrobků.

Praktické zkušenosti

S tímto režimem se mi zatím nepodařilo získat znatelně jiné fotografie než při použití poloautomatických režimů s prioritou clony nebo expozice.

V případě, že máte s tímto režimem zkušenosti, podělte se o ně s námi.