Scénické režimy

Pro situace, kdy automatika nedokáže správně vyhodnotit situaci a tudíž vhodně nastavit fotoaparát, nacházejí uplatnění scénické režimy, které přidávají fotoaparátu další informace o tom, jak se k nastalým podmínkám zachovat.

V případě automatických fotoaparátů jsou scénické režimy většinou tou jedinou cestu, jak správně ovlivnit výsledek. U pokročilejších fotoaparátů mohou sloužit jako rychlá přednastavení, která by byla dosažitelná ručním nastavením všech důležitých parametrů.

Další kapitolou jsou speciální kreativní scénické režimy, které mají sloužit k jednoduchému vytváření působivých snímků. Osobně s použitím těchto zjednodušením příliš spokojený nejsem, protože dle mého názoru nelze optimálně zvýraznit atmosféru unikátní fotografie použitím univerzální šablony scénického režimu.

Volba scénického režimu

kolečko nastavení režimu fotoaparátu

Přepínání scénických režimů může být u fotoaparátů realizované různými způsoby.

U menších kompaktů jsem narazil na tlačítko, jehož zmáčknutím se cyklicky prochází omezená paleta režimů. U lepších pokročilejších fotoaparátů, které mají k dispozici rozsáhlejší paletu možností, je typicky k dispozici kolečko, jehož pomocí lze rychle nastavit požadovaný režim. Pokud je fotoaparát vybaven více scénickými režimy, jsou zde pouze ty nejčastější a ostatní jsou přístupné přes volbu scene, která zpřístupní všechny možnosti včetně nápovědy na displeji.

Dostupné scénické režimy

Zde bych pouze zmínil letmé charakteristiky jednotlivých režimů. Jejich detailnější popisy budou následovat v samostatných kapitolách společně s doprovodnými fotografiemi.

Pomocné scénické režimy

Sem bych zařadil všechny více či méně úspěšné režimy, umožňující lepší reakci automatiky na dané světelné podmínky.

Noční scéna

Scénický režim noční scéna patří mezi užitečné scénické režimy, protože umožňuje fotografování za špatných světelných podmínek, pokud nelze kvůli velké vzdálenosti použít blesk. Protože se používá delší expoziční doba, je nezbytné stabilizovat fotoaparát ve stativu nebo opřením o nehybnou podpěru.

Noční portrét

Scénický režim noční portrét patří mezi další užitečné scénické režimy. Obdobně jako předchozí umožňuje fotografování za špatných světelných podmínek, ale kombinuje dlouhou dobu expozice s použitím blesku pro osvícení postav v popředí.

Sport

Scénický režim sport by mohl patřit mezi užitečné scénické režimy, protože využívá kratší dobu expozice k ostrému zachycení dynamických scén. Na druhou stranu, v případě pokročilejšího fotoaparátu raději používám prioritu expozice, kdy mám naprostou kontrolu nad tím, jak dalece bude či nebude snímek rozmazaný.

Dokumenty

Scénický režim dokumenty patří mezi mnou nejčastěji používané scénické režimy, protože umožňuje během okamžiku zvolit co nejlepší nastavení pro snímání textů a dokumentů. Fotoaparát automaticky zvyšuje kontrast mezi textem a pozadím.

Pláž a sníh

Scénický režim pláž a sníh slouží k fotografování za specifických světelných podmínek, jaké přináší fotografování na sněhu či pláži.

Stabilizace obrazu

Stabilizace obrazu slouží k redukci třesu ruky při snímání s delší expoziční dobou. Tím je omezeno rozmazání fotografie.

V tomto případě je samozřejmě mít na paměti typ stabilizace, jaká je ve fotoaparátu k dispozici, zda mechanická či zda je stabilizace docíleno pouze zvýšením citlivosti snímače.

Efektové scénické režimy

Scénické režimy, sloužící k oživení fotografie nebo zvýraznění některých motivů jsou dle mého názoru vhodné maximálně pro automatické fotoaparáty, které jsou určeny pro minimálně kreativní fotografování.

Pro skutečně originální fotografie není možné používat univerzální šablony.

Portrét

Scénický režim portrét slouží pro pořizování portrétových fotografií. Snížením clonového čísla dochází k zmenšení hloubky ostrosti, což vede při zaostření na objekt v blízkosti fotoaparátu k mírnému rozostření pozadí.

Krajina

Scénický režim krajina je vhodný pro snímání krajin, protože živěji reprodukuje zelenou a modrou barvu.

Krajina s portrétem

Scénický režim krajina s portrétem slouží ke snímání blízkého hlavního motivu a zároveň vzdáleného horizontu. Opět je použita živá reprodukce zelené a modré barvy.

Děti

Scénický režim děti slouží, podle svého popisu, k fotografování aktivních dětí. Předpokládal bych tedy, že jde o mezistupeň mezi fotografováním s běžnou rychlostí závěrky a rychlou závěrkou pro režim sport.

High key, Low key

Scénický režim high key a low key slouží k posílení jasných, případně tmavých oblastí pro vytvoření působivější fotografie.

Svíčka

Scénický režim svíčka slouží pro pořizování snímků při žlutém světle svíčky nebo ohně. Vhodným vyvážením bílé dosahuje teplejší reprodukce barev lépe odpovídající typu světla.

Západ slunce

Scénický režim západ slunce slouží k pořizování fotografií ráno či večer, kdy je třeba delší expoziční doba. Navíc posiluje teplejší reprodukci žluté a červené.

Ohňostroj

Scénický režim ohňostroj by měl sloužit k fotografování ohňostrojů díky pomalejší závěrce, čímž se podobá nočnímu snímání.