Fotografování za šera

Velmi častým problémem bývá fotografování za šera, obzvlášť pokud jste začínající fotograf nebo používáte nový fotoaparát, s nímž jste se ještě dostatečně nesžili.

V tomto článku bych se rád věnoval možným řešením, jak se s tímto problémem vypořádat.

Za účelem pořízení ilustrativních fotografií jsem vyrazil k jablonecké přehradě. V popředí je železná konstrukce, která je ode mě takřka na dosah blesku. V pozadí je druhý břeh.

fotografování s automatem

Použití automatiky nemám příliš v oblibě, protože vůbec nedbá na mé představy, jak fotografii pořídit, je tudíž zcela nevypočitatelné.

V případě tohoto režimu většinou dojde k aktivaci blesku, což způsobí, že objekty v popředí fotografie budou dobře viditelné, nicméně objekty ve větší vzdálenosti rychle upadají ve tmě.

Velkým nebezpečím je nastavení vyšší citlivosti, které sice zkracuje potřebnou dobu expozice, nicméně ve vyšších hodnotách vede na vznik šumu ve fotografii.

fotografie s bleskem v automatickém režimu

Jak je patrné z této fotografie, dobře viditelné by byly pouze objekty v těsné blízkosti před objektivem. Pro portrét by tato cesta šla použít, ale z pozadí nic nemáme.

Scénické režimy pro noční fotografie

Jak jsem se zmínil v článku o scénických režimech, jejich účelem je umožnění nastavení automatiky pro specifické podmínky. V tomto případě jde o fotografování za šera, které v těchto režimech umožňujejednoduché fotografování jako v automatickém režimu.

Noční snímek

Tento režim je uzpůsobený pro fotografování tmavých snímků vzdálených předmětů, které nedokáže blesk osvítit. Pracuje tedy s prodlouženou dobou expozice, aby došlo ke správnému osvícení snímacího prvku.

Při použití delší doby expozice je nutné mít na paměti, že je potřeba fotoaparát stabilizovat, aby nedošlo k jeho rozmazání.

fotografie bez blesku ve scénickém režimu noční snímek

Jak je vidět z této fotografie, noční scéna je zachycena velmi věrohodně.

Portrét a noční snímek

Jak je ale patrné z předchozí fotografie, konstrukce v popředí je málo osvětlená a tudíž se takřka ztrácí. Navíc fotografie byla pořízena s dobou expozice jedné sekundy. V takových podmínkách by bylo obtížné při fotografování lidí zajistit, že se po celou dobu ani nehnou.

K tomu slouží tento scénický režim, který k pořízení fotografie využívá delší dobu expozice pro dobré vykreslení motivu v pozadí. Navíc díky použití blesku dochází k jasnému osvícení osob v popředí, čímž se redukuje jejich rozmazání.

fotografie s bleskem ve scénickém režimu portrét + noční snímek

Polomanuální režim pro fotografování za šera

Pro fotografování lidí za šera se mi nejlépe osvědčil polomanuální režim priorita expozice. V případě potřeby s použitím blesku. Vždy ale doporučuji nezvyšovat hodnotu citlivosti na hodnotu, při níž dochází k výraznému zašumění fotografie.

Při takto nastaveném fotoaparátu mohu volit dobu expozice podle rychlosti scény. Protože objekty dále od objektivu na fotografii mizí ve tmě, je vhodné mít vše dostatečně blízko. Na druhou stranu tímto lze odstranit ze snímku rušivé a nepotřebné detaily.

Manuální režim

Používání manuálního režimu je poměrně komplikovaná záležitost a nedoporučoval bych ho pro fotografování, kde je nutná rychlost.

Na druhou stranu při fotografování v manuálním režimu máte naprostou volnost při volbě doby expozice i clony. Toho hojně využívám při fotografování v noci, pokud chci volit velmi dlouhé doby expozice, které pak odpovídajícím způsobem koriguji hodnotou clony tak, abych dosáhl potřebné kompenzace expozice.

Příklad fotografie pořízené v manuálním režimu je fotografie noční oblohy při delší expozici (60s). Abych fotografii nepatrně zesvětlil, použil jsem stále poměrně malou clonu.

fotografie v plně manuálním režimu

Zhodnocení možností pro fotografování při špatných světelných podmínkách

Při fotografování za šera je důležité uvědomit si, že máme limitované možnosti. Zvyšování citlivosti snímače vede k zašumění.

Pro fotografie lidí či jinak dynamické scény se málokdy obejdeme bez blesku, protože většina fotoaparátů, obzvlášť kompaktní automaty a často i falešné zrcadlovky, nejsou vybaveny dostatečně světelnými objektivy pro takovéto podmínky.

Naopak pokud to situace umožňuje, je ideálním řešením použití stativu a delší doby expozice, díky které se může celá scéna dobře vykreslit.