Režim priorita expozice

režim priorita expozice se na fotoaparátech, které tento režim podporují, značí písmenem S z anglického slova shutter (závěrka).

Využití režimu priorita expozice

Vhodné je použít režim priorita expozice v případě, že vám záleží na době snímání (hlavně kvůli rozmazání snímku) a automatika by nemusela zvolit správnou hodnotu.

Princip režimu priority expozice

Při fotografování v režimu priorita expozice si sami zvolíte dobu expozice podle svého záměru. Kromě toho můžete upravit kompenzaci expozice, čímž můžete fotografii zesvětlit či naopak ztmavit. Automatika pak nastaví clonu tak, aby došlo k optimálnímu osvětlení snímacího prvku v závislosti na jeho nastavené citlivosti a podle intenzity světla.

Vliv na expozici

Doba expozice má vliv na to, zda výsledná fotografie nebude podexponovaná či naopak přeexponovaná. Na následujících třech snímcích je vyfotografováno zátiší s medvědem. Citlivost snímače byla vždy stejná, měnila se pouze doba expozice, ke které automatika volila co nejlepší hodnotu clony.

příliš krátká doba expozice optimální expozice příliš dlouhá doba expozice

Při prvním snímku je zvolena velmi krátká expozice, neodpovídající světelným podmínkám (1/250s), pro níž nebylo možné ani při minimální hodnotě zaclonění dosáhnout dostatečnému osvětlení snímače. V druhém případě byla volena přijatelná expozice (1/2s při použití stativu), pro níž automatika nalezla optimální nastavení clony a proto fotografie vyšla expozičně zdařilá. Ve třetím, extrémním, případě byla použita velmi dlouhá expozice (30s), pro níž i při maximálním zaclonění vyšla fotografie přeexponovaná.

Vliv na rozmazání pohybem

Použití dlouhé či naopak krátké expoziční doby má vliv i na (ne)rozmazání pohybujících se předmětů ve scéně.

K ilustraci tohoto použiji dvě extrémní situace na následujících fotografiích: vlevo je vyfocený letící vrtulník. Přestože jeho vrtule se otáčejí velmi rychle, při krátké expoziční době (1/1000s) vypadá, že se vůbec neotáčí. Na druhou stranu při dlouhé expoziční době, při níž byl pořízen obrázek vpravo (2s) jsou i pomalu jdoucí lidé ve snímku rozmazaní.

optimální expozice dlouhá expozice

Pomalé expozice je možné vhodně využít k vytvoření dojmu pohybu. Naopak velmi krátká doba expozice je důležitá při fotografování s objektivy o velké ohniskové vzdálenosti. U nich, často i když použijete stativ, se nejvíce projeví i malé pohyby v průběhu expozice.

Užitečné hodnoty expoziční doby

Přestože hodnota doby expozice je vždy závislá na světelných podmínkách, ze svých zkušeností jsem našel pár užitečných hodnot, které při použití režimu priorita expozice používám :

  • 1/30s je minimální hodnota použitelná pro fotografování bez stativu při běžných ohniskových vzdálenostech, aniž by došlo k rozmazání snímku vlivem třesu rukou.
  • 1/150 je použitelná pro rychlejší scény při běžných ohniskových vzdálenostech.
  • Pro použití delších ohniskových vzdáleností je potřeba ještě kratších časů.

Tyto hodnoty jsou spíše jen přibližné a odrážejí hlavně mé osobní zkušenosti a preference.

Problémy a jejich řešení

Co když chci pořídit fotografii s delší dobou expozice, ale nemohu dostatečně zaclonit?

K omezení dopadajícího světla slouží speciální neutrální filtry, které omezují celé spektrum světla, aniž by změnily barevnost snímku.