Režim programová automatika

režim programové automatiky se na fotoaparátech, které tento režim podporují, značí písmenem P.

Využití režimu programová automatika

Tento režim se velmi blíží automatickému režimu, ale nabízí již malé množství nastavení, které zůstává na uživateli. Na rozdíl od automatického režimu již můžete sami volit citlivost snímacího členu. Navíc můžete nastavit kompenzaci expozice, která se za jistých okolností může hodit. Na základě těchto nastavení pak automatika vybere vhodné nastavení doby expozice a clony.

Princip režimu programové automatiky

Při fotografování s programovou automatikou můžete nastavovat kompenzaci expozice.

Při kladné kompenzaci expozice fotoaparát prodlužuje dobu expozice při zachování hodnoty clony, při záporné kompenzaci naopak expoziční dobu zkracuje. Výsledkem je světlejší, nebo naopak tmavší fotografie.

Využití režimu programové automatiky

Hlavní využití programové automatiky oproti zcela automatickému režimu spočívá v možnosti nastavení citlivosti snímače a hlavně v kompenzaci expozice, která má velké využití v případě velkého kontrastu mezi světlým a tmavým motivem.

Jako příklad použiji kaktus na okně z následujících tří obrázků. První obrázek byl pořízen automatickým režimem s expozicí 1/30s.

automatický režim

Následující obrázek byl pořízen s režimem programové automatiky, který mi umožnil zvýšit kompenzaci expozice. Při stejné citlivosti a cloně byla expoziční doba zvýšena na 1/8s. Výsledkem je světlejší fotografie, v níž lépe vynikají detaily tmavšího kaktusu v popředí. Na druhou stranu světlé pozadí, které ve snímku není důležité, je nyní přeexponované. Vzhledem k tomu, že hlavním motivem je kaktus, je výsledek lepší než při použití automatiky.

záporná kompenzace expozice

V posledním snímku je naopak použita záporná kompenzace a zaostření do větší dálky, protože hlavním motivem je pohled z okna. Automatika zvolila kratší expoziční dobu (1/60s), při níž lépe exponuje motiv za oknem, zatímco nepodstatný kaktus je tmavší.

 kladná kompenzace expozice

Důvody pro použití programové automatiky

Tento režim je vhodným krokem při přechodu z automatického režimu na méně automatické, protože i nadále poskytuje velkou podporu automatiky, ale na druhou stranu nabízí uživateli větší stupeň volby.

Stejně dobře se mi tento režim osvědčil při fotografování různých scén, kterým jsem zesvětlením či naopak ztmavením umocňoval jejich dramatický nádech.