Blesk v souvislostech

Světlo ve snímku

Fotografujeme-li bez blesku, dopadá na snímací prvek pouze přirozené světlo. Při použití blesku se k němu přidává i odražené světlo vyvolané bleskem.

Situaci jsem se pokusil znázornit na obrázku níže:

světlo při expozici

Přirozené světlo

Přirozené světlo ve scéně je vždy a je v rámci omezeného časového úseku konstantní. Navíc je velmi snadno předvídatelné, protože všude má stejnou intenzitu, jak se nám jeví.

Blesk

Na druhou stranu světlo blesku má velmi krátké trvání, řádově tisícinu sekundy. Navíc jeho intenzita velmi rychle upadá s rostoucí vzdáleností. To je patrné z následující fotografie.

intenzita světla blesku klesá s rostoucí vzdáleností

Délka expozice

Protože blesk osvětluje scénu pouze zhruba tisícinu sekundy, je v naprosté tmě jedno, zda nastavíte dobu expozice na setinu sekundy nebo na deset sekund, protože po zhasnutí blesku na snímací prvek přestane dopadat jakékoli světlo.

Naopak při delší expozici se začne projevovat přirozené světlo, které na snímací prvek může dopadat neustále. Díky tomu se mohou lépe prokreslit vzdálené motivy, které jsou mimo dosah blesku.

Modelové situace

Tohoto lze využít ve dvou modelových situacích:

blesk ve dne

Použitím blesku ve dne je možné osvítit blízké objekty ve scéně a tím potlačit případné nežádoucí stíny.

Samozřejmě je v takovém případě nutné optimálně zvolit intenzitu blesku, aby motiv v popředí nebyl přeexponovaný.

delší expozice v noci

Na druhou stranu v noci je možné kombinovat blesk, který osvítí motiv v popředí, s delší expozicí, která při použití stativu umožní dobré prokreslení motivu ve větší vzdálenosti.

Na tomto principu funguje scénický režim noční snímek + portrét.