Citlivost snímače (ISO)

Jak bylo zmíněno již ve článku týkajícím se základních parametrů expozice, citlivost patří mezi základní faktory ovlivňující expozici (osvícení) fotografie.

Hodnoty citlivosti

Citlivost se u digitálních fotoaparátů značí jako ISO s nějakou číselnou hodnotou. Ta se většinou pohybuje v rozmezí mezi stem až řádově tisíci. Horní hranice často závisí na typu fotoaparátu, nicméně jak zmíním níže, nemusí vždy vyšší číslo znamenat lepší fotoaparát či lepší výsledky.

Vliv na expozici

Jak již samotný název naznačuje, citlivost určuje, jak silně bude snímací prvek reagovat na dopadající světlo.

Na následujících čtyřech demonstračních fotografiích je nastavena stále stejná hodnota expozice i clony a mění se pouze citlivost v hodnotách 100, 200, 400 a 800.

ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800

Jak je vidět, s rostoucí citlivostí vznikají světlejší fotografie. Při běžném fotografování bychom spíše zkracovali dobu expozice, ale pro demonstrační účely myslím, že toto je výmluvnější nežli ukázka čtyř stejných fotografií s komentářem, jak se měnila doba expozice.

V praxi se ale vyšší citlivost využívá ke zcela jiným účelům:

Zkrácení či prodloužení expozice

Při dvojnásobném zvýšení citlivosti si můžeme dovolit zkrácení doby expozice na polovinu. Toho lze využít při slabém osvětlení, kdy by delší doba expozice mohla vést k rozmazání snímku.

Při silnějším osvětlení naopak menší citlivost umožňuje prodloužit expozici. Při dosažení minimální hodnoty citlivosti je pro prodloužení expozice nutné zvýšit clonu nebo použít neutrální filtr.

Změna clony

Při dvojnásobném zvýšení citlivosti je možné zvýšit clonu o jedno clonové číslo, čímž se adekvátně zvýší hloubka ostrosti.

Problémy s vysokou citlivostí

Při volbě vyšších hodnot citlivosti dochází k nárůstu šumu světlocitlivých buněk snímače. To vede ke vzniku šumu znehodnocující fotografii.

Pokud je fotoaparát vybaven redukcí šumu, z ekonomických důvodů toto nebývá řešeno zlepšováním snímacího čipu, ale pouze implementací vyhlazovacích algoritmů. Tím se sice šum odstraní, nicméně tyto vyhlazovací algoritmy s nimi odstraní i detaily.

Z těchto důvodů je vhodné před fotografováním vyzkoušet výsledky při různých citlivostech. V případě zhoršení výsledků je lepší zvážit možnosti zvýšení přirozeného osvětlení, použití blesku nebo stativu při delší době expozice.

Odstrašujícím příkladem budiž výřez této mé fotografie, kterou jsem za celkem dobrých světelných podmínek pořídil s omylem nastavenou citlivostí na maximální hodnotu mého fotoaparátu, konkrétně 1600. Pro úplnost dodávám, že tato fotografie byla pouze oříznuta, aby nebylo nutné měnit její velikost. Snímek nebyl pořízen pomocí digitálního zoomu ani na něm nebyly prováděny žádné další úpravy.

Snímek při ISO 1600

Možnosti nastavení

Většina fotoaparátů dnes umožňuje automatickou volbu citlivosti. To může pomoci hlavně nezkušeným fotografům, kteří se zaměřují na pořizování snímků.

Na druhou stranu výběr citlivosti není nikterak obtížný. Při dostatečném osvětlení lze použít minimální hodnoty. V případě slabšího světla je vhodné při volbě vyšší hodnoty zohlednit předchozí zkušenosti s vyšší citlivostí a případně zvážit možnosti dodatečného osvětlení.