Režim sníh a pláž

Tento scénický režim jsem u některých levných automatických digitálních fotoaparátů nenašel, nicméně je k dispozici u většiny lepších fotoaparátů včetně kompaktních digitálů, které jsou stále v cenově dostupné hladině. Vzhledem k jeho užitečnosti předpokládám, že se v budoucnosti rozšíří i mezi ty nejlevnější kompaktní digitální fotoaparáty.

Nastavení režimu sníh a pláž

Tento režim se od automatického režimu liší v první řadě vhodnějším výpočtem kompenzace expozice pro specifické světelné podmínky, k jakým dochází hlavně při fotografování na sněhu.

Ostatní parametry se příliš neliší od běžného nastavení při použití automatického režimu.

Význam režimu sníh a pláž

Tento scénický režim, jak jeho název napovídá, využijete hlavně při fotografování na sněhu nebo na pláži. Toto jsou pouze nejčastější situace a jeho využití by se obecně dalo doporučit pro všechny situace, kdy je velká část fotografovaného motivu velmi intenzivně osvětlena.

V takovýchto situacích totiž dochází k tomu, že automatika digitálního fotoaparátu (ale stejně tak i případný externí expozimetr) chybně určí dobu expozice a ve výsledku tak vznikají značně podexponované fotografie.

Využití scénického režimu sníh a pláž

Pokud používáte lepší fotoaparát, u něhož můžete ručně měnit kompenzaci expozice a dokážete ji adekvátně používat, můžete tento scénický režim zcela ignorovat. Ručním nastavením parametrů vždy získáte lepší kontrolu nad expozicí a budete se moci pořízenou fotografií lépe přiblížit svému záměru.

Na druhou stranu pokud používáte automatický režim, ať už k tomu máte jakýkoli důvod, vhodným použitím režimu sníh a pláž dosáhnete mnohem lepších výsledků než samotným automatickým režimem, jehož použití v takovýchto podmínkách vede často na značně podexponované snímky.

V případě, že na fotoaparátu nemáte k dispozici v žádném režimu kompenzaci expozice, je toto nejlepší dostupná metoda, jak se vyhnout nevydařené fotografii kvůli špatné expozici.

Praktické zkušenosti

Protože nepoužívám kompaktní automat a při fotografování raději používám minimálně poloautomatický režim s kompenzací expozice, považuji tento režim za jeden z nejužitečnějších režimů pro podporu automatického fotografování.

Porovnáním fotografií níže, pořízených v plně automatickém režimu (vlevo) a pomocí tohoto scénického režimu (vpravo) je patrné, že v režimu sníh a pláž dochází k navýšení kompenzace expozice. Díky tomu vzniklé fotografie nejsou tolik ovlivněny chybným určením expozice.

automatický režim režim sníh a pláž