Režim priorita clony

Režim priorita clony se na fotoaparátech, které tento režim podporují, značí písmenem A.

Využití režimu priorita clony

Tento režim využijete v případě, že vám nejvíce záleží na hodnotě clony, která ovlivňuje hloubku ostrosti. V tomuto režimu sami zvolíte hodnotu clony a případně i kompenzaci expozice, zatímco automatika fotoaparátu vhodně zvolí dobu expozice odpovídající zvoleným hodnotám.

Dalším využitím režimu priorita clony spočívá v možnosti nastavení co nejmenšího clonového čísla, díky čemuž dostanete pro danou situaci nejkratší možný čas expozice.

Tento režim lze také vhodně použít u jednookých zrcadlovek v případě, že používáte objektiv, který nekomunikuje s tělem digitální zrcadlovky – například při připojení starších objektivů pomocí redukce. V takovém případě je možné na objektivu měnit zaclonění a automatika fotoaparátu podle množství dopadajícího světla volí optimální dobu expozice.

Princip režimu priorita clony

Protože při stejné citlivosti snímače je potřeba, aby na něj dopadlo stejné množství světla, mění se podle hodnoty clony doba expozice. Čím větší clona, tím delší bude doba expozice.

Hlavní význam režimu priorita clony spočívá v tom, že nastavením clony lze ovlivňovat hloubku ostrosti. To nachází hojné využití v kreativní fotografii, protože umožňuje při správném zaostření na hlavní motiv zajistit, že bude na fotografii ostrý, zatímco vše ostatní v pozadí zůstane neostré. Tím lze efektně oddělit hlavní motiv od pozadí, které díky své neostrosti nepůsobí rušivě a neodvádí pozornost diváka od hlavního motivu.

Vliv na výslednou fotografii

Na následujících příkladech je vždy vyfotografována několikrát skupina autíček v různých vzdálenostech od fotoaparátu.

V prvním případě se měnilo clonové číslo od hodnoty 3,5, která dává fotografii velmi malou hloubku ostrosti. Je vidět, že při zaostření na první autíčko to druhé je již značně neostré. Ve druhém případě byla clona zvýšena na 5,0. V posledním snímku je clona nastavena na 22,0, což je maximum pro mnou použitý objektiv. Při této hodnotě clony vypadá ostře jak nejbližší, tak i nejvzdálenější objekt v záběru.

malá hodnota clony střední hodnota clony vyšší hodnota clony

V druhé sérii snímků je táž skupina autíček, ale pro změnu se ostří na různé vzdálenosti od nejbližšího autíčka (vlevo) po vzdálenější (vpravo). Na základě těchto fotografií je vidět, že s rostoucí vzdáleností hloubka ostrosti roste. Zatímco při ostření na nejbližší autíčko je vše ostatní neostré, při zaostření na vzdálenější autíčka jsou ostrá další v blízkosti.

ostřeno na první auto ostřeno na poslední auto

Užitečné informace pro režim priorit clony

S hloubkou ostrosti, obzvlášť pokud využíváte malé hloubky ostrosti, je úzce spojené správné ostření – pokud zaostříte na špatnou vzdálenost, výsledky mohou být velmi špatné.

Na čem závisí hloubka ostrosti?

Pokud chcete aktivně využívat hloubku ostrosti, měli byste mít na paměti, že hloubku ostrosti ovlivňuje:

clonové číslo
čím menší clonové číslo zvolíte, tím menší hloubka ostrosti.

vzdálenost fotografovaného předmětu
čím větší je vzdálenost, na kterou ostříte, tím větší je hloubka ostrosti. Naopak u malých vzdáleností (např. makrofotografie) je hloubka ostrosti velmi malá a může dosahovat jednotek milimetrů.

ohnisková vzdálenost objektivu
S rostoucí ohniskovou vzdáleností (větší přiblížení) je hloubka ostrosti menší.