V tomto článku se podíváme na možnosti využití doby expozice nikoli pouze jako nástroje správné expozice, ale ukážeme si několik příkladů, jak lze dosáhnout různým nastavením zcela odlišných výsledků.

Nastavení doby expozice

Volbu použitelné doby expozice zvládne fotoaparát v automatickém režimu zcela sám. Zde ale zdůrazňuji slovo "použitelné", protože tato doba expozice stačí (ve většině standardních situací - o těch nestandardních píši zde) ke správné expozici snímacího prvku.

To, jaká doba expozice je ta správná pro vyjádření Vaší představy, fotoaparát posoudit nedokáže.

U lepších fotoaparátů, tedy snad všech krom nejlevnějších zcela automatických kompaktů, je možné nastavit prioritní režimy - tedy režimy priority expozice a clony. K dispozici bývá i programová automatika, která také umožňuje ovlivňovat hodnotu clony a expozice.

Nastavení doby expozice

Přímé nastavení doby expozice umožňuje přesné nastavení, jak dlouho se bude fotografie snímat. To je vhodné obzvlášť v případě, že potřebujete exponovat přesně stanovenou dobu: například víte, že nejlepšího efektu v daných podmínkách dosáhnete s danou hodnotou. Třeba při focení z ruky s běžným objektivem bez stabilizace obrazu není vhodné fotit na dobu expozice delší než 1/30 sekundy a podobně.

Nastavení hodnoty clony

Nastavením hodnoty clony ovlivňujete dobu expozice nepřímo - čím více zacloníte, tím delší dobu expozice fotoaparát nastaví. Výhodná je například v situacích, kdy vás neomezuje doba expozice (např. fotíte ze stativu) a chcete dosáhnout extrémních expozičních časů, ať už těch nejkratších či nejdelších.

Nastavením nejmenšího clonového čísla fotoaparát vybere tu nejkratší možnou dobu expozice, aniž by došlo k podexponování snímku (zde v režimu priority expozice byste museli hlídat, zda již nedochází k podexponování). Naopak nastavením maximální clony vybere fotoaparát nejdelší možnou dobu expozice, aniž by došlo k přeexponování snímku.

Vodotrysk

Jako první příklad pro různé doby expozice jsem vybral snímek vodotrysku. Fotografoval jsem právě v režimu priority clony, abych dosáhl na nejkratší a nejdelší dobu expozice při získání stejně exponovaného snímku.

nejkratší doba expozice (1/640 s) střední doba expozice (1/125 s) nejdelší doba expozice (1/15 s)

Snímky jsou pořizovány s nejkratší dobou expozice (vlevo) až po nejdelší dobu expozice (vpravo). Za slunečného dne by jistě bylo vhodné použít k prodloužení doby expozice neutrální filtr.

Přesto je porovnáním snímků patrné, že lze různou dobou expozice dosáhnout zcela odlišných sdělení výsledných fotografií.

Při velmi krátké době expozice lze vodotrysk (či jiný dynamický motiv) jakoby zmrazit a ukázat divákovi téměř každou kapku vody.

Naopak při velmi dlouhé době expozice je možné vodní kapky nechat splynout v proud, čímž se přesouvá pozornost diváka na fontánu jako celek.